top of page

IsCREAM 2023

- הכנס נדחה עד לתום הלחימה -

אנו מחזקים את כוחות הרפואה והבטחון בהצלת חיים והבסת האוייב

הירשמו לקבלת עדכון בעת פרסום מועד חדש
 

דבר המארגנים

אנו מתכבדים להזמינכם לכנס הרפואי השנתי השישי של עמותת החתול, עמותת בוגרי יחידה 669.
הכנס יערך השנה במעמד שר הבריאות.
בכנס נשמע ממקור ראשון אודות המחקרים הרפואיים וחוויות הטיסה לחלל במשימת 'רקיע' מפי אל"מ (במיל') איתן סטיבה,

נתמקד באלמנט החוסן המנטלי בהענקת טיפול רפואי, ברפואה בעומק שטחי האויב, נדבר על רפואה ארוכת טווח ופינוי וחילוץ בהיטס (בארץ ובעולם),

רפואת אסונות- משלחת "ענפי זית" לרעידת האדמה בטורקיה, בנוסף נתעדכן בעבודות מחקריות מהעת הנוכחית.
 
הכנס מהווה מקום מפגש לכלל הגורמים העוסקים ברפואת חירום.

זוהי הזדמנות ייחודית להעברת מידע בנושאים מבצעיים ורפואיים, כמו גם הזדמנות ליצור שיח בין גורמים אזרחיים וצבאיים.
אנו מאחלים שתפיקו מהכנס את המיטב.

iscream2023 promo
bottom of page