top of page

IsCREAM 2022

​3/11/2022
בית חיל האוויר, הרצליה

דבר המארגנים

הכנס השנתי בנושא רפואת חילוץ בלחימה, פינוי בהיטס ורפואה תעופתית

אנו מתכבדים להזמינכם לכנס הרפואי השנתי החמישי של עמותת החתול, עמותת בוגרי יחידה 669.
השנה הכנס מתקיים בשיתוף עם מקרפ"ח - מפקדת קצין הרפואה של חיל האוויר. 
נשמע ממקור ראשון אודות המחקרים הרפואיים וחוויות הטיסה לחלל במשימת 'רקיע'. נתמקד ברובד האנושי של עבודתינו, בתקשורת יעילה בתנאי לחץ והתמודדות עם חוויות קשות. נתעדכן בעבודות מחקריות של רופאי היחידות המיוחדות ונראה כיצד יראו רכבי הפינוי של העתיד. המושב השלישי יוקדש לטובת מחקרים חדשניים ברפואה תעופתית, במעמד מפקד חיל האוויר.
 
הכנס מהווה מקום מפגש לכלל הגורמים העוסקים ברפואת חירום. זו היא הזדמנות ייחודית להעברת מידע בנושאים מבצעיים ורפואיים, כמו גם הזדמנות ליצור שיח בין גורמים אזרחיים וצבאיים.
מאחלים שתפיקו מהכנס את המיטב,


מאחלים שתפיקו מהכנס את המיטב,

דוברים

ד"ר גל פחיס

ד"ר גל פחיס

מ"מ מנהל המחלקה לרפואה דחופה, המרכז הרפואי שמיר

נמרוד גולן - ינאי

נמרוד גולן - ינאי

טייס מסוקים ובכיר בחברת Urban Aeronautics

ד״ר ר'

ד״ר ר'

מפקדת פלגת רפואה בדימוס, יחידה 669

ד״ר עקיבא אסתרסון

ד״ר עקיבא אסתרסון

חיל הרפואה

צחי לאור

צחי לאור

טייס בחא"ה וקברניט בחברת תעופה, עוסק בניהול סיכונים למנהלים ולצוותי טיסה ורפואה. בהרצאתו יציג כלים יישומיים לתקשורת יעילה בצוותים רפואיים הנדרשים לבצע החלטות הרות גורל בתנאי לחץ וחוסר ודאות

ד״ר יעקב חן

ד״ר יעקב חן

.סגן מנהל מרכז רפואי מאיר לשעבר ראש ענף רפואה מבצעית בחיל הרפואה ומפקד פלגת רפואה ביחידה 669.

ד"ר ערן שנקר

ד"ר ערן שנקר

המכון הישראלי לרפואת תעופה וחלל

ד"ר ג'

ד"ר ג'

רופאה צבאית ביחידה מיוחדת

דוברים

שותפים

IAF_Medical_High_Command_Officer_headquarters.png
Israeli Air Force Medical Headquarters
שותפים

מיקום

הכנס יתקיים בבית חיל האוויר

רח' ז'בוטינסקי 15, הרצליה

מיקום
bottom of page