top of page

IsCREAM 2022

​3/11/2022
בית חיל האוויר, הרצליה

דבר המארגנים
Aerial View of Clouds

הכנס השנתי בנושא רפואת חילוץ בלחימה, פינוי בהיטס ורפואה תעופתית

אנו מתכבדים להזמינכם לכנס הרפואי השנתי החמישי של עמותת החתול, עמותת בוגרי יחידה 669.
השנה נארח את מקרפ"ח - מפקדת קצין הרפואה של חיל האוויר. 
נשמע ממקור ראשון אודות המחקרים הרפואיים וחוויות הטיסה לחלל במשימת 'רקיע'. נתמקד ברובד האנושי של עבודתינו, בתקשורת יעילה בתנאי לחץ והתמודדות עם חוויות קשות. נתעדכן בעבודות מחקריות של רופאי היחידות המיוחדות ונראה כיצד יראו רכבי הפינוי של העתיד. המושב השלישי יוקדש לטובת מחקרים חדשניים ברפואה תעופתית, במעמד מפקד חיל האוויר.
 
הכנס מהווה מקום מפגש לכלל הגורמים העוסקים ברפואת חירום. זו היא הזדמנות ייחודית להעברת מידע בנושאים מבצעיים ורפואיים, כמו גם הזדמנות ליצור שיח בין גורמים אזרחיים וצבאיים.
מאחלים שתפיקו מהכנס את המיטב,


מאחלים שתפיקו מהכנס את המיטב,

תוכנייה ולוח זמנים

תוכניה ולוח זמנים
שותפים

שותפים

Safeguard_Medical_Logo-673801292.jpg
SAFEGUARD MEDICAL
Official PMI logo.png
PMI Science
מיקום

מיקום

הכנס יתקיים בבית חיל האוויר

רח' ז'בוטינסקי 15, הרצליה

הוסף ליומן

bottom of page